Disclaimer Workout Geleen

arrow-down

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op WorkoutGeleen.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

1. Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Workout Geleen met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Workout Geleen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Workout Geleen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Workout Geleen via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Workout Geleen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Workout Geleen links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Workout Geleen worden aanbevolen. Workout Geleen aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Workout Geleen niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken
Workout Geleen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Workout Geleen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen
Workout Geleen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Strong icons created by Darius Dan – Flaticon

Apple juice icons created by Darius Dan – Flaticon

Workout icons created by Darius Dan – Flaticon

Homestay icons created by Darius Dan – Flaticon

Muscular icons created by Darius Dan – Flaticon

Handshake icons created by Darius Dan – Flaticon

Workout icons created by Darius Dan – Flaticon

Gym icons created by Darius Dan – Flaticon

Freedom icons created by Darius Dan – Flaticon

Clock icons created by Darius Dan – Flaticon

Stroll icons created by Darius Dan – Flaticon

Two hands icons created by Darius Dan – Flaticon

Offer icons created by Darius Dan – Flaticon